Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie rozpoczęła działalność 1 września 2015 roku.

Jest publiczną szkołą artystyczną jedyną tego typu w mieście dającą podstawy wykształcenia muzycznego i przygotowującą do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia lub wyższej.

Organem założycielskim i prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska Włodawa.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W szkole prowadzone są zajęcia indywidualne z nauki gry na:

 • Fortepianie

 • Skrzypcach

 • Kontrabasie

 • Akordeonie

 • Perkusji

 • Flecie

 • Saksofonie

 • Trąbce

 • Gitarze

 

Oprócz zajęć indywidualnych odbywają się także zajęcia grupowe : rytmika z kształceniem słuchu i zespół rytmiczny oraz podstawy kształcenia słuchu i zespół wokalny. Rytmika to podstawowe zajęcia rozwijające umiejętności psychomotoryczne dzieci, a podstawy kształcenia słuchu to przedmiot wprowadzający uczniów rozpoczynających edukację w szkole muzycznej do realizacji zadań takich jak: czytanie nut głosem, wyrażanie swoich emocji przez improwizację, śpiew, posługiwanie się w praktyce muzycznej przyswojonymi wiadomościami, wyobraźnią i pamięcią muzyczną.

Naszą kadrą stanowią wykwalifikowani nauczyciele, absolwenci Akademii Muzycznych, zapewniający uczniom wysoki poziom nauczania.

Zadaniem Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie jest:

 • rozbudzanie zamiłowania ucznia do muzyki i jego zainteresowania nauką gry na instrumencie;

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia, kształtowanie jego wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz poczucia piękna;

 • opanowanie przez ucznia techniczno-wykonawczych podstaw gry na instrumencie;

 • kształcenie u ucznia umiejętności organizowania samodzielnej pracy nad wyznaczonymi zadaniami;

 • wdrażanie ucznia do systematycznego ćwiczenia na instrumencie, kształtowanie umiejętności ćwiczenia efektywnego oraz samodzielnego przygotowania łatwych utworów;

 • przygotowanie ucznia do występów publicznych;

 • przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego, w tym jako solisty i kameralisty w muzykowaniu zespołowym;

 • prezentacja osiągnięć uczniów;

 • przygotowanie absolwenta do podjęcia nauki na drugim etapie edukacyjnym.

Szkoła dysponuje salami dydaktycznymi przystosowanymi do indywidualnej gry na instrumentach do wytłumienia których zastosowano nowoczesne materiały akustyczne.

©2024 SMI Włodawa . [wp-svg-icons icon="cog" wrap="i"]

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?