This topic contains 1 voice and has 0 replies.
1 voice
0 replies
 • Author
  Posts
 • #8430
  Administrator IT
  Keymaster

  Regulamin Forum Internetowego

  1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Definicje
  Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://smi.wlodawa.eu
  Forum – forum internetowe działające pod adresem https://smi.wlodawa.eu
  Logowanie – czynność mająca na celu zidentyfikowanie osoby korzystajacej z Serwisu. Logowanie odbywa się poprzez podanie w formularzu loginu i hasła.
  Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie o unikalnym loginie (nicku), która korzysta z Serwisu po zalogowaniu się do niego.
  Gość – osoba, która korzysta z Serwisu bez posiadania w nim konta lub posiadająca konto ale nie zalogowana.
  Moderacja – działanie polegające na korekcie komentarza lub opisu.
  Netykieta – zbiór zasad dostępnych na stronie [https://smi.wlodawa.eu ]

  1.2. O regulaminie.
  a. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać Serwis w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i netykietą. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z serwisu, ani tym bardziej ograniczanie dostępu do niego komukolwiek.
  b. Każda osoba korzystająca z Serwisu jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Brak znajomości jego treści nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
  Regulamin obowiązuje w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.

  1.3. Cele działania.
  a. Celem funkcjonowania Forum jest umożliwienie wymiany komentarzy oraz własnych opinii na temat Inżynierii bezpieczeństwa.
  b. Dlatego też wszelkie działania mające na celu tworzenie wzmaganie antagonizmów pomiędzy jego użytkownikami będą karane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  1.4. Zasady panujące w Serwisie.
  a. Korzystanie z Serwisu i Forum jest bezpłatne.
  b. Aby mieć możliwość pisania komentarzy w Forum, należy się zarejestrować.
  c. Treści publikowane w komentarzach muszą być zgodne z polskim prawem.
  d. Zabrania się publikowania w Serwisie i Forum komentarzy i materiałów wulgarnych, o treści pornograficznej, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych w Serwisie przez Użytkownika – w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, avatarze oraz jakimkolwiek opisie.
  e. Administrator i moderatorzy Serwisu podejmują starania mające na celu usuwanie lub moderację wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego komentarza lub opisu w Serwisie wyraża opinie jego autora a nie administratorów czy moderatorów i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
  f. Każdy użytkownik Serwisu ma obowiązek traktowania innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.
  g. Serwis i system komentarzy nie służy do załatwiania spraw prywatnych – do tego służy mechanizm PW (prywatna wiadomość).
  h. Zabrania się publikowania cudzych danych teleadresowych, reklamowania czegokolwiek. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych.
  i. Wobec zasad obowiązujących na Forum wszyscy użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy, moderatorzy, oraz administrator.

  1.5. Kary.
  a. W stosunku do osób łamiących zasady ustanowione w tym regulaminie, stosowane będą przez moderatorów i administratora następujące sankcje:
  – upomnienie
  – ostrzeżenie
  – czasowe zablokowanie konta
  – usunięcie konta
  b. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, który został naruszony.
  c. Komentarze naruszające regulamin, będą bezpowrotnie usuwane bez ostrzeżenia.

  Użytkownikom łamiącym regulamin co najmniej 3 razy w ciągu okresu 1 miesiąca, administrator ograniczy możliwość pełnego korzystania z Forum. Ograniczenia te to: wyłączenie możliwości pisania komentarzy na okres 1 miesiąca, zablokowanie konta na okres 1 miesiąca, zablokowanie konta na okres 3 miesięcy i w szczególnych przypadkach usunięcie konta Użytkownika.

  1.6. Niejasności i spory.
  a. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można je wyrażać publicznie na Forum bądź poprzez wysyłanie prywatnej wiadomości do moderatorów lub administratora.
  b. Jeżeli ktoś nie zgadza się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez moderatorów lub administratora, powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, co do której poczynań ma zastrzeżenia.

  2. Obsługa Serwisu i Forum.

  2.1. Wskazówki ogólne.
  a. W przypadku usterek i błędów działania Serwisu i Forum należy je zgłaszać bezpośrednio do administratora.
  b. Pomysły dotyczące wyglądu lub funkcjonowania Forum, można publikować na Forum.

  2.2. Rejestracja.
  a. Rejestracja w Forum jest dobrowolna.
  b. Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres email (prawdziwy, ponieważ na ten adres zostaje wysłany list aktywujący, bez którego konto nie zostanie uruchomione), pseudonim (nick), oraz hasło. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.
  c. Podczas rejestracji niniejszy regulamin jest wyświetlany i zaakceptowanie jego treści w pełnym brzmieniu jest warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.
  d. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości email, niezbędnych do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu Serwisu oraz Forum.
  e. Wiadomości do wszystkich użytkowników Serwisu oraz Forum równocześnie wysyłać może wyłącznie administrator.

  2.3. Zasady dotyczące pseudonimu (nick).
  a. Wybierając dla siebie pseudonim, należy postarać się aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.
  b. Nie jest możliwa zmiana wybranego pseudonimu.

  2.4. Zasady dotyczące emblematu (avatar).
  a. Jako emblemat może posłużyć obrazek wysłany z komputera użytkownika.
  b. Informacje o maksymalnym rozmiarze i “wadze” emblematu znaleźć można w ustawieniach swojego profilu.
  c. Należy unikać przesadnie “krzykliwych” kolorów. Dbajmy o oczy innych.
  d. Dozwolona jest animacja w emblemacie.
  e. Avatar nie powinien obrażać niczyich uczuć (np. religijnych) oraz zawierać drastycznych scen.
  f. Administrator ma prawo do modyfikacji, usunięcia lub nakazania zmiany emblematu bez podania przyczyny.

  3. Prawa i obowiązki.

  3.1. Prawa Gości:
  a. Przeglądanie Serwisu, Forum, FAQ, regulaminu, czytanie postów i komentarzy.
  b. Każdy “gość” ma prawo do rejestracji, co powoduje zmianę jego statusu na “użytkownika”.

  3.2. Prawa i obowiązki Użytkowników:
  a. Każdy użytkownik posiada prawa “gościa”.
  b. Użytkownicy mogą pisać komentarze.
  c. Użytkownicy mogą edytować własne komentarze oraz kasować je o ile nikt na nie jeszcze nie odpisał.
  d. Użytkownicy maja możliwość wysyłania PW (prywatnych wiadomości) do innych Użytkowników.
  e. Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.
  f. Użytkownicy mają prawo a nawet obowiązek powiadamiać Administratora i moderatorów o łamaniu regulaminu czy innych nieprawidłowościach.
  g. Użytkownik nie ma prawa “zabawy” w moderatora, czyli np. pisania posta tylko o treści “Nie na temat”. Działania takie będą skutkowały natychmiastowym ograniczeniem czasowym na okres 1 miesiąca korzystania z Forum.
  h. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratora.

  3.3. Prawa i obowiązki moderatorów.
  a. Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia Użytkowników oraz Gości.
  b. Moderatorzy mają prawo kasowania i moderowania komentarzy Użytkowników. Fakt ten mają obowiązek zgłosić administratorowi Forum.
  c. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulamin w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom.
  d. Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na Forum oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.
  e. Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom.
  f. Moderatorzy mają pierwszeństwo przy kontaktach z administratorem, a ich opinie są szczególnie brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na forum.
  g. Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy.
  h. Moderatorzy powinni ściśle współpracować z administratorem i podporządkowywać się jego decyzjom.
  i. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak rzetelnie odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań w Serwisie.
  j. O tym, kto zostanie moderatorem, decyduje administrator.

  3.4. Prawa i obowiązki administratora.
  a. Administrator Serwisu oraz Forum jest tylko jeden i podejmuje decyzje samodzielnie.
  b. Administrator posiada najwyższe uprawnienia w Serwisie w tym wszelkie uprawnienia użytkowników i moderatorów.
  c. Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do Serwisu ze względu na naruszanie regulaminu.
  d. Administrator może zmieniać skład grup użytkowników, w szczególności moderatorów.
  e. Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego Forum, w szczególności tworzyć nowe kategorie, zmieniać wygląd Serwisu oraz rozszerzać jego funkcjonalności.
  f. Administrator ma obowiązek informować o swoich posunięciach wpływających na funkcjonowanie Serwisu i Forum wszystkich Użytkowników.
  g. Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać użytkownikom korzystanie z Serwisu oraz Forum.

  4. Komentarze oraz opisy.

  a. Bądź profesjonalny i ostrożny w tym co piszesz o i do innych. Zabronione jest obrażanie innych Użytkowników poprzez używanie słów uznanych powszechnie za obraźliwe. Ostateczny skutek takich działań może być tylko jeden: zablokowanie Użytkownikowi możliwości pisania komentarzy przez administratora.
  b. Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.
  c. Dbaj o kulturę języka. Dotyczy to zarówno unikania wszelkich wulgaryzmów, jak i dbania o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Pamiętaj, że jeden źle postawiony przecinek, może zmienić całkowicie znaczenie zdania. Staraj się pisać językiem jak najbardziej komunikatywnym.
  d. Cytując inne osoby, wytnij fragmenty nie dotyczące bezpośrednio problemu. Załączanie całej wypowiedzi na pewno znudzi czytających.
  e. Jeżeli publikujesz jakieś materiały, staraj się zawsze podawać ich źródło.
  f. Absolutnie niedopuszczalne jest publikowanie cudzych materiałów jako swoich.
  g. PISANIE DUŻYMI LITERAMI traktowane jest jako krzyk i będzie skutkowało ostrzeżeniem. 3-krotne ostrzeżenie w czasie 1 miesiąca spowoduje zablokowanie możliwości pisania komentarzy na okres 1 miesiąca.
  h. Używając skrótów takich jak IMHO lub LOL itp. nie świadczy o profesjonalizmie, lecz o jego braku. Miej to na uwadze.

The topic ‘REGULAMIN’ is closed to new replies.

©2022 SMI Włodawa . [wp-svg-icons icon="cog" wrap="i"]

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?